miércoles, 17 de enero de 2018

22 Febrer - Atavisma + Ssanahtes

Benissa 22 de Febrer. Invasió DOOM al Baix Terra

ATAVISMA
Doom/Death metal desde França

https://www.youtube.com/watch?v=Lp2mTSpzM40

SSANAHTES
Doom francés

https://www.youtube.com/watch?v=G3cd6SPKbXY


Evento Facebook